NOTÍCIES

El diumenge 17 de febrer de 2019, coincidint amb la Solemnitat dels Set Sants Fundadors, es van celebrar eleccions a Junta de Govern de la Congregació dels Dolors de Mataró.D'aquesta manera es dóna compliment als estatuts vigents i que inaugurada una nova etapa en la nostra història.

 

Les eleccions s'han celebrat a porta tancada, han estat presidides per mn. Josep Rodríguez, corrector de la Congregació, i s'han seguit les disposicions del ritual propi per la l'elecció de la Junta. Així doncs, després de votar els càrrecs de prior, secretari, mestre de novicis i receptor, la nova Junta de la Congregació és la que segueix:

 

Prior: Sr. Manuel Riera Moreno

Secretari: Sr. Héctor López Silva

Mestre de novicis: Sr. Xavier Alarcon i Campdepadrós

Receptor: Sr. Leroy Rechi Sánchez

Després el nou prior ha escollit el seu discret, que és el Sr. Luis Alejo

Amb data de 20 de juny, el Cardenal-Arquebisbe de Barcelona, Mons. Joan Josep Omella, ha aprovat la reforma dels estatus de la Venerable Congregació de la Mare de Déu dels Dolors, que varen ser presentats per a adaptar-nos a la legalitat vigent emanada de les disposicions del Concili Vaticà II. Així queden substituits els anteriors estatuts, del segle XVIII.

Moment final de la processó Nit de Silenci. Enguany hem comptat amb l'assistència de Mons. Antoni Vadell, bisbe auxiliar de Barcelona. Fotografia de Toni Mirena extreta del blog de la Comissió de Setmana Santa de Mataró
La Mare de Déu dels Dolors entrant de nou a la Basílica de Santa Maria