NOTÍCIES

El propassat 18 de juliol es va presentar a la capella dels Dolors de la basílica de Santa Maria de Mataró el llibre "La Congregació dels Dolors de Mataró i la seva capella", escrit pels historiadors i congregants Xavier Alarcon i Campdepadrós i Héctor López Silva. 

Seguint aquest enllaç en podreu llegir la crònica: 

http://setmanasantamataro.blogspot.com/2020/07/presentacio-llibre.html

Avui, 19 de juny celebrem la festivitat de santa Juliana Falconieri, nascuda a Florència el 1270. Era neboda d'un dels fundadors de l'orde, sant Aleix Falconieri. Considerada com la fundadora de la branca femenina de l'Orde dels Servents de Maria, és la patrona de frares i monges pertanyents a l'Orde. Les seves despulles són venerades a la basílica de l'Anunciació de Florència.
Seguint l'enllaç trobareu integra la jornada organitzada per la Venerable Congregació dels Dolors el propassat 20 de setembre de 2019 a Can Palauet.
Mare de Déu dels Dolors intercediu davant del Pare del Cel per totes les persones que ens han deixat durant aquest temps. Mare de Déu, pregueu per nosaltres!

Pelegrí va néixer a Forlí cap a l'any 1265. va ingressar a l'Ordre dels Servents de Maria. Primer va viure en el convent de Siena i després va tornar a Forlí, on va destacar per la seva vida de penitència i la seva gran caritat envers els pobres. Al final de la seva vida, i afectat d’una gangrena a la cama que feia perillar la seva vida, va veure en somnis com Jesucrist es desclavava de la Creu, i va tocar-li la seva ferida. Al llevar-se la gangrena havia desaparegut. Va morir l'any 1345. Va ser canonitzat pel papa Benet XIII l'any de 1726.

 

És advocat contra el càncer.