NOTÍCIES

Avui, 19 de juny celebrem la festivitat de santa Juliana Falconieri, nascuda a Florència el 1270. Era neboda d'un dels fundadors de l'orde, sant Aleix Falconieri. Considerada com la fundadora de la branca femenina de l'Orde dels Servents de Maria, és la patrona de frares i monges pertanyents a l'Orde. Les seves despulles són venerades a la basílica de l'Anunciació de Florència.
Seguint l'enllaç trobareu integra la jornada organitzada per la Venerable Congregació dels Dolors el propassat 20 de setembre de 2019 a Can Palauet.
Mare de Déu dels Dolors intercediu davant del Pare del Cel per totes les persones que ens han deixat durant aquest temps. Mare de Déu, pregueu per nosaltres!

Pelegrí va néixer a Forlí cap a l'any 1265. va ingressar a l'Ordre dels Servents de Maria. Primer va viure en el convent de Siena i després va tornar a Forlí, on va destacar per la seva vida de penitència i la seva gran caritat envers els pobres. Al final de la seva vida, i afectat d’una gangrena a la cama que feia perillar la seva vida, va veure en somnis com Jesucrist es desclavava de la Creu, i va tocar-li la seva ferida. Al llevar-se la gangrena havia desaparegut. Va morir l'any 1345. Va ser canonitzat pel papa Benet XIII l'any de 1726.

 

És advocat contra el càncer.

 

 

Avui, 3 de maig, celebrem la invenció, és a dir, el descobriment de les restes de la Santa Creu, per part de santa Helena, mare de l'emperador Constantí. Us deixem uns goigs que es cantaven a l'església del convent que els Pares Servites tenien a Barcelona.