NOTÍCIES

Descobrint la capella dels Dolors (MataróAudiovisual)
El passat diumenge 26 d'agost es va emetre per La Xarxa, entitat que agrupa totes les televisions locals de Catalunya, un breu reportatge sobre la història de la nostra Congregació i la nostra capella.