NOTÍCIES

Jornada sobre la història de la Congregació 20 de setemb...
Seguint l'enllaç trobareu integra la jornada organitzada per la Venerable Congregació dels Dolors el propassat 20 de setembre de 2019 a Can Palauet.