NOTÍCIES

Festivitat de sant Pelegrí Laziosi

Pelegrí va néixer a Forlí cap a l'any 1265. va ingressar a l'Ordre dels Servents de Maria. Primer va viure en el convent de Siena i després va tornar a Forlí, on va destacar per la seva vida de penitència i la seva gran caritat envers els pobres. Al final de la seva vida, i afectat d’una gangrena a la cama que feia perillar la seva vida, va veure en somnis com Jesucrist es desclavava de la Creu, i va tocar-li la seva ferida. Al llevar-se la gangrena havia desaparegut. Va morir l'any 1345. Va ser canonitzat pel papa Benet XIII l'any de 1726.

 

És advocat contra el càncer.