NOTÍCIES

Jornada Acadèmica sobre la Història i Art de la Capella ...
Divendres 20 de setembre, a les 18:30, a Can Palauet (darrera l'Ajuntament)