NOTÍCIES

Eleccions i Nova Junta de Govern de la Congregació

El diumenge 17 de febrer de 2019, coincidint amb la Solemnitat dels Set Sants Fundadors, es van celebrar eleccions a Junta de Govern de la Congregació dels Dolors de Mataró.D'aquesta manera es dóna compliment als estatuts vigents i que inaugurada una nova etapa en la nostra història.

 

Les eleccions s'han celebrat a porta tancada, han estat presidides per mn. Josep Rodríguez, corrector de la Congregació, i s'han seguit les disposicions del ritual propi per la l'elecció de la Junta. Així doncs, després de votar els càrrecs de prior, secretari, mestre de novicis i receptor, la nova Junta de la Congregació és la que segueix:

 

Prior: Sr. Manuel Riera Moreno

Secretari: Sr. Héctor López Silva

Mestre de novicis: Sr. Xavier Alarcon i Campdepadrós

Receptor: Sr. Leroy Rechi Sánchez

Després el nou prior ha escollit el seu discret, que és el Sr. Luis Alejo