NOTÍCIES

Nous estatuts de la Venerable Congregació dels Dolors

Amb data de 20 de juny, el Cardenal-Arquebisbe de Barcelona, Mons. Joan Josep Omella, ha aprovat la reforma dels estatus de la Venerable Congregació de la Mare de Déu dels Dolors, que varen ser presentats per a adaptar-nos a la legalitat vigent emanada de les disposicions del Concili Vaticà II. Així queden substituits els anteriors estatuts, del segle XVIII.