NOTÍCIES

Amb data de 20 de juny, el Cardenal-Arquebisbe de Barcelona, Mons. Joan Josep Omella, ha aprovat la reforma dels estatus de la Venerable Congregació de la Mare de Déu dels Dolors, que varen ser presentats per a adaptar-nos a la legalitat vigent emanada de les disposicions del Concili Vaticà II. Així queden substituits els anteriors estatuts, del segle XVIII.

Moment final de la processó Nit de Silenci. Enguany hem comptat amb l'assistència de Mons. Antoni Vadell, bisbe auxiliar de Barcelona. Fotografia de Toni Mirena extreta del blog de la Comissió de Setmana Santa de Mataró
La Mare de Déu dels Dolors entrant de nou a la Basílica de Santa Maria
Imatge del cartell de la Cerimònia de la Vestició de la Mare de Déu, fet per Santi Margarit